buy and hold BRPT ! simpan sampai lap kwartal I keluar. kalao lapkeu chandra asri digabung, bakalan menggelembung aset n revenuenya.